Team of 2018-19


 • AMLAN DAS
 • ABHIPSA PANIGRAHI
 • ANINDITA GAIN
 • DEBASIS CHOUDHURY
 • ESHA SAHA
 • NIKHIL VOBLISETTY
 • SACHIN NAMBIAR
 • SAMYAK DAS
 • SHIVANGI SRIVASTAVA
 • SUBHASREE MONDAL
 • V RANJAN KUMAR RAJU